เพิ่มเพื่อน
 
  1. ชำระเงินผ่านบัญชี


 หรือ ชำระเงินผ่าน Paysbuy โดยชำระเข้าที่ A/C: smilebookingfly@hotmail.com  


    **ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ บุ๊กกิ้ง ฟลาย ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม
    และค่าบริการต่างๆ เข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานห้าง ฯ หรือบัญชีบุคคลธรรมดาทั่วไป 
    ทางห้างฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยท่าน
    สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน  02-1520935

     ** การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อห้างฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงินผ่านทางโทรสาร , อีเมลล์ หรือห้างฯ ได้
      ทำการตรวจสอบกับทางฝ่ายบัญชีของทางห้างฯ แล้วเท่านั้น

      อีเมลล์ : support@smilebookingfly.com* ข้อมูลจาก 
  
เว็บสำเร็จรูป
×