เพิ่มเพื่อน


          เคาน์เตอร์เช็คอิน
ทุกเที่ยวบินของแอร์เอเชียสามารถเช็คอินผ่านเคาน์เตอร์ได้ เพียงไปที่สนามบินพร้อมกับเอกสารการเดินทางของคุณ เช็คอินที่เคาน์เตอร์ของเราและรับบัตรขึ้นเครื่อง

การให้บริการ

เที่ยวบินภายในประเทศ 
ของแอร์เอเชีย
เที่ยวบินระหว่างประเทศ 
ของแอร์เอเชีย
เที่ยวบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
เปิด : 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง 
ปิด : 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง/1 ชม. ก่อนเวลาออกเดินทาง (สำหรับทุกเที่ยวบินที่เดินทางออกจากท่าอากาศยาน klia2)
เปิด : 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง 
ปิด : 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
เปิด : 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง 
ปิด : 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
 

ค่าธรรมเนียมเช็คอินผ่านเคาน์เตอร์

ค่าบริการจะเรียกเก็บจากผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินผ่านเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินในประเทศ
(เที่ยวบิน AK)

หลีกเลี่ยงค่าบริการเช็คอินผ่านเคาน์เตอร์โดยเช็คอินด้วยตนเองได้ฟรี

กำหนดเวลาสำหรับการเช็คอินอาจแตกต่างกันไปตามสนามบินต่างๆ และในบางเที่ยวบิน การเช็คอินตามกำหนดเวลาดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ

สนามบินมีคิวยาวเนื่องจากการตรวจสอบความปลอดภัยที่ละเอียดถี่ถ้วน เราขอแนะนำให้คุณเช็คอินแต่เนิ่นๆ และไปที่ประตูขาออกทันที มิฉะนั้น คุณอาจเสี่ยงที่จะติดค้างอยู่ที่จุดตรวจสอบความปลอดภัย
* ข้อมูลจาก 
  
เว็บสำเร็จรูป
×