เพิ่มเพื่อน
     
                                       สัมภาระขึ้นเครื่อง (Cabin baggage)

          ผู้โดยสารแต่ละคนจะมีสิทธิ์พกพาของได้หนึ่งชิ้นและ/หรือกระเป๋าโน้ตบุ๊ก 1 ใบหรือกระเป๋าถือ 1 ใบเข้าห้องโดยสารของเครื่อง ของแต่ละชิ้นต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม. และห้ามหนักเกิน 7 กก. เมื่อรวมกับสัมภาระพกพาแล้ว นอกจากนี้ สัมภาระดังกล่าวควรจะสามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าท่านหรือช่องเก็บของเหนือหัวได้ 
        
        วัตถุกลุ่ม LAG ซึ่งได้แก่เครื่องดื่ม ครีม น้ำหอม สเปรย์ เจล และยาสีฟันจะต้องถูกเก็บอยู่ในภาชนะที่มีความจุไม่เกิน 100 มล./มก. ภาชนะใส่ LAG ทุกชิ้นควรมีขนาดพอดีไม่คับเกินไปสำหรับถุงพลาสติกใสแบบซีลปิดได้. อนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละท่านมีถุงพลาสติกใสแบบซีลปิดได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น โดยต้องมีปริมาตรไม่เกินหนึ่งลิตรและขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 ซม. x 20 ซม.อนุญาตให้ใส่สิ่งของต่อไปนี้ไว้ในสัมภาระพกพาได้

ยา – ในปริมาณที่เหมาะสมกับการเดินทางของท่าน เช่นชุดยาแก้เบาหวาน.
อาหารทารก – ครีมและของเหลวที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง.
เครื่องสำอางที่ไม่ใช่ของเหลว – ก้อนระงับกลิ่นกาย ลิปสติก ผงรองพื้น.
อาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์สด/แช่แข็ง - ต้องแพ็คมาอย่างเหมาะสม.

                              สัมภาระใต้ท้องเครื่อง (Checked baggage)

            ท่านสามารถจองโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้าในอัตราลดพิเศษได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือในอัตราปกติ  
      เมื่อจองที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบิน

สัมภาระใต้ท้องเครื่องแต่ละชิ้นจะต้องมีขนาดไม่เกิน 81 ซม. (สูง) x 119 ซม. (กว้าง) x 119 ซม. (ลึก) และน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. 
 
น้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่จองได้ทางอินเตอร์เน็ต

เส้นทางในประเทศ 15 กก./ 20 กก./ 25 กก./ 30 กก./ 40 กก
เส้นทางระหว่างประเทศ   20 กก./ 25 กก./ 30 กก./ 40 กก

หมายเหตุ: อนุญาตให้แบ่งโควตาน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องให้กันได้เฉพาะผู้โดยสารที่มีเลขจอง (Booking number) เดียวกันเท่านั้น นอกจากนี้ ของแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักน้อยกว่า 32 กก. และต้องถูกต้องตามระเบียบเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน
   
        สำหรับรถเข็นเด็ก/รถเด็ก/รถเปลเด็ก และอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อื่นๆนั้นท่านสามารถเช็คอินได้ฟรี!

      การเช็คอินกระเป๋า
    ท่านจะต้องเช็คอินสัมภาระทุกชิ้นที่สนามบิน:

อย่างน้อย 45 นาที
ก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของแอร์เอเชีย (เที่ยวบิน AK/FD/QZ/PQ) ทุกเที่ยว)

อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (เที่ยวบิน D7)


บริการตรวจสอบสัมภาระเพียงครั้งเดียว
กระเป๋าของท่านจะถูกติดป้ายโดยอัตโนมัติไปยังปลายทางสุดท้ายของท่านด้วยบริการแอร์เอเชียฟลายทรู (สำหรับเที่ยวบินต่อเครื่อง).

สัมภาระส่วนเกินโควตา
ผู้โดยสารที่เช็คอินสัมภาระที่เกินโควตาที่จองไว้ล่วงหน้านั้นจะต้องเสียค่าบริการในอัตราต่อกิโลกรัมตามตารางค่าบริการของเรา. 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเพิ่มได้ 15 กก.สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ หรือ 20 กก. สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินฯ

เครื่องดนตรี
สำหรับอุปกรณ์ดนตรีขนาดเล็กอย่างเช่นกีตาร์ เซลโล่ ไวโอลิน หรือวิโอล่าที่มีขนาดใหญ่กว่าที่อนุญาตไว้ในระเบียบสัมภาระพกพา (Cabin baggage) ของเรา แต่มีน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. (ขนาด: สูง 103 ซม. x ยาว 41 ซม. x กว้าง 41 ซม.) นั้นท่านสามารถพกพาเข้าไปในห้องโดยสารได้โดยท่านต้องจองและจ่ายเงินซื้อที่นั่งเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งไว้แล้ว แต่ที่นั่งสำหรับวางเครื่องดนตรีตัวนี้จะไม่ได้รับโควตาสัมภาระใดๆ.* ข้อมูลจาก 
  
เว็บสำเร็จรูป
×